Zaznacz stronę

Amica Sesja zdjęciowa dla kadry kierowniczej w tak wielkich organizacjach jak Amica S.A. to zawsze prawdziwe wyzwanie!
Dlatego wszystko – oświetlenie, plany zdjęciowe itp. trzeba przygotować z odpowiednim wyprzedzeniem.
Efekty pracy możecie zobaczyć poniżej. Wykonane ujęcia zostaną wykorzystane przy wielu okazjach, w tym m. in.:
w dorocznym sprawozdaniu; w prospekcie emisyjnym; w publikacjach prasowych.