Zaznacz stronę

Fotografia pozwala mi być w wielu ciekawych miejscach.Sesja biznesowa Zarządu Polferrries czyli Polskiej Żeglugi Baltyckiej, zrealizowana nie gdzie indziej jak na promie. Trzydzieści metrów wysokości z mostka kapitańskiego robi wrażenie, podziwiam kapitana sterującego tym kolosem.Odpowiedzialna za temat jest Mirosława Huk z firmy SNP Poland.Dziękuję za zaufanie Andrzej Madejski, Prezes Zarządu, PŻB S.A.Andrzej Pilarski, Członek Zarządu, PŻB S.A.Karolina Krużewska-Ossowska, Inspektor Ochrony Danych i Pełnomocnik Zarządu ds. Cyberbezpieczeństwa, PŻB S.A.Pozwolę umieścić rekomendację jaką otrzymałem :Studio fotograficzne Pana Wojciecha Robakowskiego współpracowało z nami w zakresie wykonania sesji fotograficznej na promie Nova Star w Gdańsku. Pan Wojciech opracował pomysł na nieszablonową sesję oraz zadbał o sprzęt niezbędny do wykonania trudnych technicznie zdjęć.Potwierdzamy, że wszystkie zdjęcia wewnątrz promu, jak i na pokładach otwartych zostały wykonane profesjonalnie. Dzięki wyrozumiałości do osób fotografowanych udało się otrzymać wyjątkowe ujęcia.Z pełnym przekonaniem i przyjemnością rekomendujemy współpracę ze studiem Pana Wojciecha Robakowskiego.